Płatności SMS w Serwisie Szóstoklasisty!

Od dnia dzisiejszego wprowadzamy duże ułatwienie dla naszych użytkowników. Teraz każdy kurs możesz zakupić za pośrednictwem SMS.

Aby to uczynić, należy zarejestrować się w serwisie a następnie wybrać z listy poządany kurs. Po wyświetleniu się informacji dotyczącymi płatności nalezy wysłac SMS zgodnie z podaną instrukcją a następnie otrztymany kod wpisac w okienko do tego przeznaczone. Łatwe, szybkie i wygodne! Po chwili już można korzystać z zakupionego kursu. Serdecznie zapraszamy!

powrót ›